Posted by : Cường Bùi Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014


1) Định nghĩa: 
A. “Hear” Nghe thoáng qua, cái mà trong tiếng Anh gọi là “ to be aware of sounds with ears”- nghe không có chủ đích, như 1 dạng bản năng. Ví dụ:

I couldn't hear anything
Did you hear him go out?

B. “Listen” to pay attention to somebody/something that you can hear (nghe có chủ đích, có mục đích ) Ví dụ:

Sorry, I wasn't really listening.
I listened carefully to her story.
He had been listening at the door.

2) Cách sử dụng:
a.       “Hear ”  không được dùng trong các thời tiếp diễn
Ví dụ:
We heard some wonderful music at last night’s concert.

“Hear” đi với động từ nguyên thể có “to”- V to infinitive.
Ví dụ: 
She has been heard to make threats to her former lover (Người ta nghe đồn cô ta đã đe dọa người yêu cũ của cô).

“Hear” không đi với giới từ.
b.       “ Listen”  được dùng trong các thời tiếp diễn.
Ví dụ:
Listen! What’s that noise? Can you hear it? (Nghe này, tiếng động gì đấy nhỉ? Anh có nghe thấy không?)

Sorry, I wasn’t really listening. (Xin lỗi, Tôi không chú ý lắm.) “ Listen” được dùng để lưu ý mọi người một điều gì đó Ví dụ:

Listen, there’s something I will have to tell you (Lắng nghe này, tôi sẽ phải nói với anh một điều).

“Listen” thường đi với giới từ.
Ví dụ: 
Why won’t you listen to reason? (Sao mà anh chẳng chịu nghe theo lẽ phải)

listen and hear-pic


Trên đây là những sự khác biệt rõ nét nhất về ý nghĩa, cách dùng giữa “Hear” và “Listen”. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp người ta cũng có thể đồng nhất ý nghĩa của hai động từ tiếng anh này, cả hai động từ đều có thể dùng để nói về một điều gì đó theo thói quen và có chủ tâm Ví dụ:
 I listen to/hear the 9 o’clock news every evening without fail.(Tối nào tôi cũng nghe cho được bản tin lúc 9 giờ.)
Bài tập mình sẽ post sau nha!
Bài viêt được chia sẻ bởi allshareenglish- Website hàng đầu về trao đổi tiếng Anh trực tuyến tại Việt Nam.

Popular Post

Được tạo bởi Blogger.

Tiếng anh giao tiếp

- Copyright © AllSharEnglish - Trang web chia sẻ tiếng Anh số một Việt Nam - SEOer - Powered by Blogger - Designed by Cường Bùi -

/*Banner Quảng cáo chạy dọc 2 bên */
banner-cau-chuc-tet-left
banner-cau-chuc-tet-right