Posted by : Cường Bùi Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

1.     Will: Sẽ
  • Cấu trúc câu:
          KĐ: S + Will + V + ...                    He will come tomorrow
          PĐ: S + Will Not(Won't)+V+....    He won't come tomorrow
          CH: Will + S + V+...?                    Will he come tomorrow?
          (Đối với ngôi I và WE ngoài cách dùng là WILL ta còn có thể dùng Shall nhất là khi ta muốn đưa ra một lời yêu cầu hoặc đề nghị)
  • Cách dùng will:
a)     Diễn tả sự việc và sự thật sẽ diễn ra trong tương lai:
VD1: She will be here in a minute.
VD2: We will need the money on the 12th.
VD3: He will be twenty years old next week.

b)    Diễn tả sự tiên đoán, dự báo, dự tính dựa trên ý nghĩa chủ quan của người nói:
VD1: I think it will rain tomorrow
VD2: Don’t worry! You will pass the exam.
VD3: Who do you think will win.
VD4: You will never finish that book in a day.

c)     Diễn tả kế hoạch, dự định, quyết định được đưa ra vào thời điểm người đang nói:
VD(Conversation):
A: I don’t have any money left
B: Really? Don’t worry! I will lend you some.

d)    Diễn tả lời hứa, gợi ý, yêu cầu và đề nghị:
VD1: Will you marry me?
VD2: I’ll pick you up if you need a ride.
VD3: I will lend you the money.

e)     Diễn tả sự mong đợi hoặc hy vọng đối với sự việc tương lai:
VD1: I expect they’ll be here soon.
VD2: I hope He will get there in time for the meeting.

2.     Be going to: Sẽ
·        Cấu trúc:
KĐ: S + Be (Chia) + Going to + V….
PĐ: S + Be  (Chia)  + NOT + GOING TO + V….
CH: Be (Chia) + S + GOING TO + V….?

VD: She is going to have a baby
VD: She is not going to have a baby
VD: Is She going to have a baby? Yes, she is/No, she isn’t.
·        Cách dùng:

a)     Diễn tả sự tiên đoán dựa trên thực tế có thật ở hiện tại:
VD1: Look at the lovely blue sky! It is not going to rain.
VD2: She’s pregnant. She is going to have a baby.

b)    Diễn tả kế hoach, dự định, quyết định, được đưa ra trước thời điểm người nói đang nói:
VD (conversation):
A: Why did you buy a lot of paint?
          B: I’m going to repaint my house.

Bài tập tiếng Anh: link download:http://www.fshare.vn/file/ULZACQL0JX/(Nhẹ thôi chưa đến 1s là down xong :"> cố gắng làm nha các bạn)

Bài viêt được chia sẻ bởi allshareenglish.blogspot.com- Website hàng đầu về trao đổi tiếng Anh trực tuyến tại Việt Nam.

Popular Post

Được tạo bởi Blogger.

Tiếng anh giao tiếp

- Copyright © AllSharEnglish - Trang web chia sẻ tiếng Anh số một Việt Nam - SEOer - Powered by Blogger - Designed by Cường Bùi -

/*Banner Quảng cáo chạy dọc 2 bên */
banner-cau-chuc-tet-left
banner-cau-chuc-tet-right